7 šťastných čtyřlístků

Sedm šťastných čtyřlístků je princip vědomého bytí v sedmi základních oblastech našeho života.

Tato transformační metoda - je určena ženám, které se rozhodly zásadně změnit svůj život.

(Metoda je chráněná ochrannou známkou.)

Čtyřlístek vyjadřuje podstatu našeho života.

Myslím – vnímám – cítím – jsem

To je vzájemně propojeno, a i když význam každého lístku vyjadřuje něco jiného, nelze je v běžném životě oddělit. Lístky se navzájem ovlivňují.

Naše myšlenky ovlivňují způsob, jakým vnímáme to, co se nám právě děje. Podle toho se pak cítíme a následně jednáme.

A pak je tu ještě něco jiného. Něco, co tě vždy vede na tvé cestě tím správným směrem. Můžeš to nazývat vnitřním hlasem, intuicí, Bohem, Vesmírem, pravdou... Nezáleží na tom, jak to nazýváš. Stačí se s tím spojit.

7 ŠŤASTNÝCH ČTYŘLÍSTKŮ

Sebepoznání a umění naslouchat vnitřnímu hlasu.

Napojujeme se na sebe samotné a na svůj vnitřní hlas. Čistíme své vlastní zrcadlo, abychom mohli vidět vlastní obraz. Mít se rád je základem pro vše ostatní v našem životě.

Osvobodíš se od obav, které ti brání žít tvůj vlastní život.

Proces sebe-vědomí, jako umění být propojen s okolím, a přitom si být vědom sebe, svých vlastních hodnot je druhou částí metody.

Skrze nové životní výzvy získáš zkušenost s vlastním sebevědomím a už se ho nikdy nevzdáš.

Tajemství smysluplných vztahů je v přijetí sebe samé a odvahy to ukázat.

Každý člověk, který ti do života vstoupí, tě má něco naučit. Vztahy partnerské, či rodinné jsou pak nejvyšší level. Taková vysoká škola osobního růstu. Pokud se ti podaří najít klíč ke vztahům, již nikdy ho nemůžeš ztratit.

Smyslem tohoto čtyřlístku je postoupit o kousek výš a podívat se, jak nás ovlivňuje naše vlastní myšlení v oblasti hojnosti.

V této části procesu cesty k sobě se zaměřujeme na hledání nevědomých programů, které nás blokují v přijímání hojnosti. Rozpouštíme tyto programy a vytváříme prostor pro nové vnímání života.

Aby žena byla šťastná musí tvořit. Je jedno, jestli je její tvorba zaměřena na rodinu, domácnost, zahradu, vytvoření funkčního týmu v práci, či nového projektu. Bez toho, abychom tvořili v té oblasti, která je nám blízká, nemůžeme dojít k naplnění.

Pátý čtyřlístek je zaměřen na odkrytí tvého pravého potenciálu. Seberealizace je předpokladem sebetranscedence.

Umění užívat si života v každé jeho minutě, je umění složené z pocitu vědomé radosti a vděčnosti. To lze jedině v případě, že si dovolíme udělat čas na sebe.

Pokud jsme my sami, tou první věcí, kterou odložíme, když se dostaneme do stresu z povinností, pak se nemůžeme k tomuto stavu dopracovat. Šestý čtyřlístek je o zastavení se a pochopení, že se mohu radovat každý den.

Popsat slovy, co vám tento čtyřlístek přinese není lehké. Vědomé bytí znamená, že kráčím s radostí svou cestou, protože někde uvnitř vím, že nemohu zabloudit.

Vědomé bytí znamená s lehkostí přijímat i o (d)pouštět.

V sedmém čtyřlístku se učíme být vědomým pozorovatelem svého bytí. Je v podobě OSOBNÍHO SETKÁNÍ.